##contMainMenu##

Condicions d'ús

Termes generals:  Aquests termes de servei ("termes" o "condicions d'ús") regulen l'accés i ús de tot CATBackup ("CATBackup") de serveis (els "serveis"). Si us plau, llegiu atentament abans d'utilitzar els serveis.

En utilitzar els serveis vostè accepta que quedarà vinculat per aquestes condicions en la seva totalitat durant el període de temps acordat entre les parts (el "fix"), com període de ser renovat automàticament d'acord amb aquests termes.

Si utilitzeu els serveis en nom d'una organització a continuació, vostè està d'acord amb aquests termes perquè l'organització i està garantint que vostè té l'autoritat per obligar a aquesta organització a aquests termes. En aquest cas, "vostè" i "la seva" es referirà a aquesta organització.

Vostè pot utilitzar els serveis només en el compliment d'aquestes condicions. Vostè pot utilitzar els serveis només si té el poder per formar un contracte amb CATBackup i no està prescrit d'acord amb les lleis vigents de fer-ho. Els serveis poden seguir canviant amb el temps per refinar i afegir més característiques. Podem aturar, suspendre o modificar els serveis en qualsevol moment i sense previ avís. També podem eliminar qualsevol contingut dels nostres serveis a la nostra discreció.

Els seus arxius i privadesa: Mitjançant l'ús dels nostres serveis que ens proporciona informació, arxius i carpetes que vostè enviï a CATBackup (en conjunt, "els arxius"). Vostè conservarà la plena propietat dels seus arxius. No pretenem cap dret de propietat de qualsevol dels seus arxius. Aquestes condicions no ens atorguen cap dret als seus arxius o propietat intel·lectual a excepció dels drets limitats que són necessaris per a executar els serveis, tal com s'explica a continuació.

És possible que tinguem el seu permís per fer les coses que ens demana a veure amb els seus arxius, per exemple, la celebració dels seus arxius, o compartir els seus arxius a la seva discreció. Això inclou les característiques del producte visible per a vostè, per exemple, les miniatures d'imatges o vistes prèvies de documents. També inclou opcions de disseny que fem per administrar tècnicament els nostres serveis, per exemple, com les dades de forma redundant de suport per mantenir la seva seguretat. Vostè ens dóna els permisos que necessitem per fer aquestes coses només per proporcionar els serveis. Aquest permís s'estén també als tercers de confiança que treballem per proporcionar els serveis.

Perquè quedi clar, a part de les rares excepcions que identifiquem en la Política de privacitat de CATBackup, no importa com canvien els serveis, no compartirem el seu contingut amb altres, incloent l'aplicació de la llei, per a qualsevol propòsit llevat que ens ho indiqui. Com recollim i utilitzem la seva informació general també s'explica a CATBackup Política de privacitat.

Vostè és l'únic responsable de la seva conducta, el contingut dels arxius, i les seves comunicacions amb altres persones durant l'ús dels serveis. Per exemple, és la seva responsabilitat assegurar-se que disposa dels drets o permisos necessaris per complir amb aquests termes.

Podem optar per revisar el contingut públic per complir amb les directrius de la nostra comunitat, però vostè reconeix que CATBackup no té l'obligació de supervisar qualsevol informació sobre els serveis. No som responsables de l'exactitud, integritat, idoneïtat o legalitat dels arxius, publicacions d'usuaris o qualsevol altra informació a la qual pugui accedir usant els serveis.

Compartir: Els serveis proporcionen característiques que li permeten compartir els seus arxius amb altres persones o per fer els seus arxius públics. Hi ha moltes coses que els usuaris poden fer amb els seus arxius (per exemple, copiar-lo, modificar-lo, tornar a compartir-). Si us plau, consideri acuradament el que decideixi compartir o fer públic. CATBackup no és responsable d'aquesta activitat.

Modificacions: Podem revisar aquestes condicions de tant en tant i la versió més actual sempre serà publicada a la pàgina web CATBackup. En continuar amb l'accés o ús dels serveis després de les revisions es fan efectives, vostè accepta que quedarà vinculat pels termes i condicions revisats. Si no està d'acord amb els termes i condicions revisats, si us plau, deixi d'utilitzar els serveis.

Programari i actualitzacions: Alguns dels nostres serveis requereixen que es descarrega un paquet de programari de client ("programari"). CATBackup li atorga una llicència no transferible i llicència limitada, no exclusiva i revocable per utilitzar el programari exclusivament per accedir als serveis. La seva llicència d'ús del programari es revoca automàticament si vostè viola aquests termes d'una manera que implica als nostres drets de propietat intel·lectual. Per la present es reserva tots els drets no expressament concedits en aquests termes. No s'ha de realitzar enginyeria inversa o descompilar el programari, ni intentar fer-ho, ni ajudar a algú més per fer-ho. Els nostres serveis poden actualitzar el programari en el dispositiu automàticament quan una nova versió està disponible. Es requereix la seva acceptació de tals canvis en els termes.

Seguretat del compte: Vostè és responsable de salvaguardar la contrasenya que utilitza en el seu compte CATBackup per accedir als serveis, i es compromet a no revelar la seva contrasenya a tercers. Vostè és responsable de qualsevol activitat utilitzant el seu compte, si està o no autoritzat aquesta activitat. Vostè ha de notificar immediatament a CATBackup de qualsevol ús no autoritzat del seu compte.

Les seves responsabilitats generals: Arxius i altres continguts en els serveis poden estar protegits per drets de propietat intel·lectual d'altres. Si us plau, no copiar, carregar, descarregar, o compartir arxius a menys que tingui el dret de fer-ho. Vostè, no CATBackup, serà totalment responsables pel que copiar, compartir, carregar, descarregar o utilitzar d'una altra manera durant l'ús dels serveis. No s'ha de carregar el programari espia o qualsevol altre programari maliciós als serveis.

Vostè, i no CATBackup, és responsable de mantenir i protegir tots els seus arxius. CATBackup no serà responsable per qualsevol pèrdua o corrupció d'arxius o dels costos i despeses associades amb la còpia de seguretat o restaurar qualsevol dels seus arxius.

Si la seva informació de contacte, o una altra informació relacionada amb el seu compte, canvia, ha de notificar-nos de immediatament i mantenir actualitzada la informació.

Limitació de responsabilitat: Els serveis i software es proporcionen "tal qual", al seu propi risc, sense garantia o condició expressa o implícita de cap tipus. també rebutgem qualsevol garantia de comercialitat, adequació per a un propòsit particular o no infracció. CATBackup no serà responsable de cap dany al seu sistema informàtic, pèrdua o corrupció de dades, o un altre dany que resulti del seu accés o ús dels serveis o programari.

En cap cas, CATBackup, els seus afiliats, oficials, empleats, agents, proveïdors o llicenciadors seran responsables per a) qualsevol dany indirecte, especial, incidental, punitiu, exemplar o conseqüència (inclosa la pèrdua d'ús, dades, negocis o beneficis) , independentment de la teoria legal, ja sigui que la CATBackup hagi estat avisada de la possibilitat d'aquests danys, i fins i tot si un recurs no falli del seu propòsit essencial; b) responsabilitat agregada per totes les reclamacions relacionades amb els serveis més que el més gran de 20 €, o les quantitats pagades per vostè a CATBackup pels últims tres mesos dels serveis en qüestió.

Terminació: Pot deixar d'utilitzar els nostres serveis en qualsevol moment posant-se en contacte amb nosaltres per escrit com a mínim una setmana abans del final del període de contracte fix. Els honoraris pagats per vostè a nosaltres abans de la seva decisió de deixar d'utilitzar els nostres serveis no seran reemborsats a vostè

Ens reservem el dret de suspendre o acabar els serveis en qualsevol moment, sense causa, amb o sense previ avís. A la nostra sencera discreció, podem reemborsar la part no utilitzada dels honoraris per cada període de contracte fix pagat pels serveis proporcionalment.

En el cas d'un incompliment material per part de vostè d'aquestes condicions, ens reservem el dret de suspendre o acabar aquests serveis a vostè sense previ avís. Si acabem per un incompliment material d'aquests termes, no s'oferirà cap reemborsament dels honoraris pagats. Constituirà un incompliment material d'aquestes termes si tenim una creença raonable que vostè:

 • Utilitzar els serveis de qualsevol manera que ens causi responsabilitat legal o ser considerat un ús per a un propòsit il·legal.
 • Utilitzar els serveis de tal manera que tingui l'efecte d'interrompre l'ús dels serveis per part d'altres.
 • Violar repetidament o flagrantment qualsevol d'aquests termes.
 • Actuar en conflicte amb una ordre judicial, o la nostra prestació dels serveis a vostè està en violació d'una ordre judicial.
 • Representen un perill per als millors interessos d'altres clients o tercers.
 • Usar els serveis d'una manera que resulti en ús excessiu d'amplada de banda, segons el que determina nosaltres.
 • Directament o indirectament realitzar enginyeria inversa, descompilar, desacoblar, modificar, reproduir o crear treballs derivats dels serveis o manipular els serveis de qualsevol manera no especificada per nosaltres.
 • Utilitzar els serveis per emmagatzemar, donar suport o distribuir material protegit per drets de propietat intel·lectual d'un tercer a menys que vostè posseeixi o tingui drets apropiats sobre aquest material.
 • Realitzar una activitat que danyi o pugui danyar els nostres béns tangibles o intangibles, dit d'una altra manera, actuar en incompliment dels termes de la nostra Política d'ús acceptable

Si suspenem o acabem el seu ús, utilitzarem esforços comercialment raonables per treballar amb vostè per resoldre aquests problemes i re-instaurar els serveis, i si no ho resolem, podem ajudar a recuperar els seus arxius, però, pot haver-hi una cost addicional a aquests esforços addicionals i li notificarem d'aquesta tarifa abans de començar la mateixa.

Jurisdicció: Aquests termes i L'ÚS DELS SERVEIS es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. Aquestes condicions constitueixen la totalitat i exclusiva de l'acord entre vostè i CATBackup pel que fa als serveis, i substitueixen qualsevol altre acord, els termes i condicions aplicables als serveis. Aquests termes no creen drets de tercers beneficiaris. El fet CATBackup per fer complir una disposició no és una renúncia al seu dret de fer-ho més tard. Si es troba una disposició inaplicable les disposicions restants de l'acord romandran en ple efecte i un terme aplicable seran substituïts reflecteix la nostra intenció el més a prop possible. L'usuari no pot cedir cap dels seus drets en aquestes condicions, i qualsevol intent d'aquest tipus és nul·la, però CATBackup pot cedir els seus drets a qualsevol de les seves filials o subsidiàries, o qualsevol successor en interès de qualsevol negoci relacionat amb els serveis. CATBackup i no són socis legals o agents; En canvi, la nostra relació és la de contractistes independents.

Període de prova gratis: Quan els serveis s'ofereixen de forma gratuïta, el pagament no es realitzarà durant el primer període de contracte fix, però sí en finalitzar el període de prova gratuït i hagi ingressat les seves dades de facturació (que es sol·licitaran durant el període de prova gratuït).

La primera data de renovació del contracte es considerarà com el període del contracte fix, inclòs el període de prova gratuït, després de la qual cosa les dates de renovació tindran lloc en expirar el període fix del contracte aplicable.

Si voleu cancel·lar el seu contracte durant el període de prova gratuïta, pot fer-ho informant- nos per escrit abans que finalitzi el període de prova gratuït i abans de realitzar el pagament. Si no cancel·la el seu contracte abans del final del període de prova gratuït, els honoraris corresponents al primer període de contracte fix es faran exigibles.

Garantia de devolució de diners: Alguns serveis s'anuncien com que inclou una garantia de reemborsament. Per rebre un reemborsament sota la garantia que ens ha d'informar per escrit abans que finalitzi els diners anunciat garantia de tornar el període. Si no reclama la devolució del pagament durant aquest període llavors no hi haurà cap reemborsament degut.

La garantia de devolució de diners no està disponible en combinació amb una prova gratuïta. Si paga pels nostres serveis durant o al final d'un període de prova gratuïta a continuació, no tindran els serveis reemborsament disponibles.

Taxes: Totes les tarifes pagades per vostè pels serveis seran d'acord amb l'escala de tarifes publicades per nosaltres en el nostre lloc web, o les que li pugui aplicar els nostres distribuïdors oficials. L'estructura de preus està determinada per límits d'ús pre-acordats amb vostè ("límit d'ús"). Reservat el dret d'alterar l'estructura de preus, incloent deixar d'oferir elements dels serveis. L'estructura de preus actual sempre es publicarà en el nostre lloc web. En continuar amb l'accés o ús dels serveis després que les modificacions a l'estructura de preus arribin a ser efectives en ser publicades en el nostre lloc web, vostè accepta que els preus siguin revisats. Si no està d'acord amb la nova estructura de preus, pot notificar-nos que desitja interrompre l'ús dels serveis. Es recomana encaridament que supervisi el nostre lloc web o consulti el seu distribuïdor, per a qualsevol modificació de l'estructura de preus.

Totes les tarifes dels nostres serveis són de pagament per avançat i el seu contracte es renovarà automàticament al venciment del període del contracte fix, moment en el qual es pagaran les comissions corresponents al següent període de contracte fix. Si opta per pagar amb targeta de crèdit o dèbit, autoritza a CATBackup a afeblir la seva targeta amb els honoraris deguts. Si voleu cancel·lar el seu contracte amb CATBackup, ho ha de fer per escrit com a mínim una setmana abans de l'expiració del període de contracte fix.

Totes les tarifes pagades a nosaltres no són reemborsables excepte en les circumstàncies establertes en aquests termes.

Vostè accepta no emetre una devolució de càrrec a través del seu banc en relació amb els càrrecs que cobrem. Si ho fa, accepta que serà responsable pels nostres costos en el tracte amb el càrrec i la recuperació de qualsevol càrrec degudament causa de nosaltres sota els termes.

Propietat intel·lectual: Recordeu que podem utilitzar qualsevol informació, comentaris, o suggeriments que ens envieu o enviats en els nostres fòrums sense cap obligació.

El programari i una altra tecnologia que utilitzem per proporcionar els serveis estan protegits per drets d'autor, marques registrades i altres lleis tant en Espanya com a l'estranger. Aquestes condicions no li atorguen cap dret a utilitzar les marques CATBackup, logotips, noms de domini o altres característiques de marca.

Termes addicionals aplicables al ús de CATBackup: Alguns serveis inclosos en CATBackup còpia de seguretat es venen per nombre d'ordinadors limitades. Només es permet copiar les dades emmagatzemades en: a) unitats de disc dur internes d'aquests equips, b) unitats connectades externament, com a unitats USB, connectades a aquest equip o c) dispositius d'emmagatzematge NAS connectats a aquest equip. La còpia de seguretat dels dispositius d'emmagatzematge NAS pot comportar un càrrec addicional en alguns paquets de còpia de seguretat.

S'inclourà un límit d'ús superior en cada paquet de còpia de seguretat. El límit superior aplicable li serà notificat en el moment de la venda dels paquets de còpia de seguretat. El límit superior de qualsevol unitat interna o externa inclourà dispositius NAS i unitats USB. CATBackup es reserva el dret, però no té l'obligació, d'augmentar el límit d'ús del seu paquet de còpia de seguretat sense notificació prèvia i augmentar els càrrecs en conseqüència.

Ha de executar en tot moment el programari CATBackup en qualsevol equip que s'estigui realitzant una còpia de seguretat i s'ha d'assegurar que aquest equip es connecta a Internet almenys un cop cada 30 dies. CATBackup eliminarà les còpies de seguretat dels equips que no s'hagin connectat al servei durant 30 dies.

Per restaurar les dades recolzats en els nostres servidors, podem requerir fins a 72 hores d'antelació. Encara que ordinàriament esperem que les seves dades estiguin disponibles per a la seva restauració immediatament, ens reservem el dret d'arxivar dades en instal·lacions on potser no estiguin disponibles per a accés immediat.

Ús acceptable: Vostè es compromet a no fer mal ús dels serveis CATBackup. Per exemple, no s'ha de fer i no s'ha d'intentar, utilitzar els serveis per fer les següents coses.

 • Escanejar o provar la vulnerabilitat de qualsevol sistema o xarxa.
 • Incompliment o d'una altra manera burlar les mesures de seguretat o autenticació.
 • Accés, manipular o utilitzar àrees no públiques del servei, àrees compartides del servei que no ha estat convidat a, CATBackup (o els nostres proveïdors de serveis) sistemes informàtics.
 • Interferir o interrompre qualsevol usuari, servidor o xarxa, per exemple, mitjançant l'enviament d'un virus, la sobrecàrrega, les inundacions, el correu brossa o correu- bombardeig d'arreu dels serveis.
 • Creació de malware o d'una altra manera utilitzar els serveis per a distribuir malware.
 • L'accés o buscar els serveis per qualsevol mitjà diferent de les nostres interfícies amb suport públic (per exemple, "raspat")
 • Enviar comunicacions no sol·licitades, promocions o anuncis, o spam; enviar informació de la font-alterada, enganyosa o falsa, incloent "spoofing" o "phishing".
 • Publicar qualsevol cosa que és fraudulenta, enganyosa o infringeixi els drets d'un altre; promoure o publicitar productes o serveis que no siguin de la seva pròpia sense la deguda autorització.
 • Fer-se passar per o tergiversar la seva afiliació amb qualsevol persona o entitat.
 • Publicar o compartir materials que es troben il·legalment pornogràfics o indecents, o que la intolerància advocat, religiosa, racial o ètnic odi.
 • Violar la llei de cap manera, o violar la privacitat dels altres, o difamar altres.