##contMainMenu##

Hem de fer backups

     

Hem de fer backups

Són moltes les causes que podrien donar origen tant a pèrdua d'informació com alentir la dinàmica de treball diària d'una organització: robatoris, incendis, fallades elèctriques, trencaments de dispositius, virus, i així un llarg etcètera.

Per aquest motiu i aprofitant que el passat 31 de març va ser el Dia Mundial de les Còpies de Seguretat, incidirem en la importància de comptar amb elles i de assegurar-nos la capacitat de restaurar arribat el moment.

Normalment no som conscients de la importància que té la realització de còpies de seguretat fins que ja és massa tard. Cal tenir molt present que en qualsevol moment i segurament, el més inesperat i inadequat, es poden donar errors que acabin per desembocar en pèrdua d'informació. No hem d'oblidar que treballem amb dispositius que són susceptibles de fallades, avaries o robatori, cosa que s'ha de tenir en consideració perquè podrien ser causants de pèrdues econòmiques o fins i tot de confiança, que podrien concloure en la pèrdua de clients o fins i tot incórrer en possibles sancions.

A més, és important conèixer que el 29% dels desastres són accidentals i per tant, imprevistos, i 1 de cada 10 ordinadors és infectat amb un virus cada mes.

Aquestes dades ens mostren inequívocament que és molt important fer còpies de seguretat amb una certa regularitat per no perdre l'actiu més important que té qualsevol organització, la informació.

En un sol dia de treball es podrien perdre totes les dades processats, ocasionant haver de reprendre expedicions de mercaderia, facturació i comptabilitat; provocant pèrdua de comandes, errors en estoc o inventaris, etc., i generant, a més del cost econòmic, una mala imatge, etc ..

Finalment, a més de salvaguardar la informació, caldrà comprovar que es pot recuperar fàcil i ràpidament. De res serviria tenir còpies de seguretat si després no es pot o no se sap recuperar la informació perduda arribat el moment necessari.

Per tant, per tenir una política eficient de còpies de seguretat haurem de fer-nos algunes preguntes:

De què fer còpia?

S'haurà d'establir sobre quina informació es vol fer còpies de seguretat. Per arribar a aquest punt cal fer una anàlisi exhaustiva de la informació que es maneja en l'organització i concloure quina informació és crítica per al negoci.

Com ho anem a copiar?

Serà necessari definir la forma en què es realitzarà la còpia de seguretat, que podria ser completa (còpia total de les dades), incremental (a partir de les dades de l'última còpia), o diferencial (còpia de dades des de l'última còpia completa).

Quan volem fer-les?

És a dir, cada quant de temps farem una còpia de seguretat, nombre de versions que es faran de la mateixa i quant de temps estarem disposats a emmagatzemar-la.

On s'emmagatzemaran?

Aquest apartat determinarà el mitjà en el qual s'emmagatzemarà la informació: cintes, discos, USB, discs portàtils, sistemes cloud, etc.

Aquí caldrà tenir en compte aspectes com el cost o pressupost que volem destinar a aquest efecte o la fiabilitat del fabricant pel que fa a emmagatzematge i seguretat.

Seguidament haurem d'especificar el lloc on s'emmagatzemaran les còpies. Una bona pràctica és emmagatzemar-les en un lloc diferent al centre de treball. En cas que en aquest últim passés una catàstrofe, per exemple un incendi, guardar les còpies en ell, implicaria que també es veurien afectades. A més, caldria donar compte de les directrius marcades per la legislació, com la LOPD que ens obliga a xifrar les còpies de seguretat que s'emmagatzemin fora de les instal·lacions.

Proves de restauració

Aquest pas és indispensable per comprovar si funciona el procés de restauració de còpies de seguretat. Per aquest motiu es fa necessari realitzar proves periòdiques de restauració, deixant degudament documentat el procediment per evitar sorpreses si en algun moment haguéssim de restaurar una còpia.

 

Malgrat que tendim a pensar que qualsevol eventualitat "a mi no em passarà", al final són molts els casos en què sí ocorren.

Comptar amb còpies de seguretat ens assegura que arribada aquesta circumstància, podré recuperar les dades perdudes i que no es vegi afectada la dinàmica del negoci.

A més generaré confiança davant agents externs i estalviaré en termes econòmics. No ho dubtis, fes còpies de seguretat!

Publicat el 4/4/2018 en Informació general

     

RSS 2.0 (Informació general) RSS 2.0 (BLOG CATBackup)

Deixa un comentari


( * ) Camps obligatoris